रविवार, २४ नोव्हेंबर, २०१९

आरसा

आरसा...
चेहरा असे आरसा
आतल्या विचारांचा..!
आठ्या त्या कपाळाच्या
उद्रेक विकारांचा..!
स्मित चेहऱ्यावरचे
वैभव जीवनाचे..!
कपट ते मनातले
मूळ हे विकारांचे..!
मुखवटे खोटे ते
क्षणासाठी सुखाचे..!
समजून हे घ्या रे
कारण खरे दु:खाचे..!
रहस्य असे खास
आनंदाचे कारण..!
जसे आहे तसेच
पारदर्शी जीवन..!
   .... प्रल्हाद दुधाळ.

मंगळवार, २ ऑक्टोबर, २०१८

सेलिब्रेशन..


सेलिब्रेशन... 
तो पोटचा पोरगा 
नटवलेल्या बायको आणि पोरांना घेऊन
मिठाईचं मोठ्ठ खोकं घेऊन 
सक्काळी सकाळी
आश्रमाच्या गेटवर आला तेव्हा
तिच्या सुरकुतलेल्या चेहर्यावर आणि डोळ्यात 
खूप खूप दिवसांनी मोकळढाकळं
हास्य ओसंडलं
भराभर उरकून
ठेवणीतलं लुगडं नेसून
थरथरते पाय सावरत
व्हरांड्यात ती उभी्.....
आज कित्येक दिवसांनंतर
नातवंड गळ्यात पडणार होती....
तिला अनुभवाने आता हे माहीत होतं...
आता मोबाईल सरसावतील
अंगाखांद्यावर तिच्या सलगीने रेलून
मिठाईचा मोठा तुकडा
तोंडात कोंबता कोंबता
होईल फोटोंची लयलूट
उद्या झळकतील छब्या 
सोशल मिडियावर...
तिने झटकले मनातले विचार ..
मनोमन...
हात जोडले त्या गोऱ्या साहेबाला...
जाता जाता देवून गेलेल्या संस्काराला...
मदर्स डे
एक निमित्त...
पाडसांना कुरवाळण्याचं
कोंडलेल्या वात्सल्याला
वाट करून द्यायचं...
आता तिचा उत्साह दुणावला...
सज्ज आता ती....नव्याने....
मदर्स डे
सेलिब्रेशनसाठी....
       ...... प्रल्हाद दुधाळ.पुणे.
           (९४२३०१२०२०)