सोमवार, १९ जून, २०१७

मागणे....

मागणे...
उत्तरे मिळाली
 कालच्या प्रश्नांची ,
आज प्रश्न उभे
वेगळेच होते!
सोडविले गुंते
किती मी आयुष्या.
रोजची आव्हाने
नवे पेच होते!
मायेची भुरळ
जयांनी घातली,
घात करणारे
 पुन्हा तेच होते!
झालो ना शहाणा
 ठोकरा खाऊन,
मिळाले ते पुन्हा
 फटकेच होते!
आता देवा नाही
 मागणार काही,
घडणे पडणे
 कर्मानेच होते!
अनुभवानेच
शिकवावा धडा
जीवना मागणे
सदा हेच होते!
    ... प्रल्हाद दुधाळ.

बुधवार, ३१ मे, २०१७

सुख

सुख...
माणसाशी माझ्यातल्या
कित्येकदा मी भांडतो...
माणूसकी कशी फोल
कैफियत ही मांडतो...
यत्न किती केले त्यांनी
खोटेपण रूजवाया ...
विवेकाने दिला दगा
कष्ट त्यांचे गेले वाया...
महात्म्याच्या मर्कटांनी
केले योग्य ते संस्कार...
केले नाही ते वावगे
आला अंगी सदाचार...
जर आहे मती ठाम
मनी ये ना कुविचार...
पारदर्शी वागण्याने
सुख जीवा मिळे फार...
     .... प्रल्हाद दुधाळ .

मंगळवार, ३० मे, २०१७

जाणीव

जाणीव.

जीवनात खोटे
वागणे बोलणे
नरकाचे जीणे
याच जन्मी.
आत नी बाहेर
निर्मळ स्वभाव
ब्रम्हांडात नाव
होते त्याचे.
जरी जग सारे
वाटे बिघडले
ज्याचा त्याला सले
गुन्हा मनी.
ध्यानात हे ठेवा
पहातो तो आहे
नोंद होते आहे
कुकर्मांची.
आयुष्य मोलाचे
आनंदाने जगू
विवेकाला जागू
सदैवच.
.... प्रल्हाद दुधाळ.

शुक्रवार, २६ मे, २०१७

खेळ

आयुष्यात एकदाच माणसाने
खेळावा असा मनापासून डाव..!
असे जपावे जिवापाड भिडूला
चुकून बसू नये जिव्हारी घाव..!
.... प्रल्हाद दुधाळ

वंदन

सगळेच नमतात 
त्या उगवत्या सुर्याला..!
वंदन करावे कधी 
मावळतीच्या दर्याला..!
.... प्रल्हाद दुधाळ.

टांगणी

स्वप्नांना मी आजकाल 
कोलदांडा तो घालतो
उधळणे त्यांचे आता 
जीव टांगणी लावतो
....प्रल्हाद 

आवड

आवडतात छोट्या समस्या 
आम्हाला सदा मिरवायला..!
इवली इवलीशी ती दु:खे 
पुन्हा तीच ती गिरवायला..!
....... प्रल्हाद दुधाळ.