मंगळवार, १८ जुलै, २०१७

अंतरातले ...

अंतरातले ...
अंतरात खोलवर
काही लपले लपले
कसे करावे उघडे
जीवापाड जे जपले!
कधी कोंडतो हा श्वास
सांभाळू मी कसे किती
झाले कठीण सहणे
हृदयास जे बोचले!
कसे फिरले हे वासे
फिरता हे माझे घर
कुठे कसे व्हावे व्यक्त
बोलू कोठे मनातले!
घडवते जे नियती
असेल का भल्यासाठी
अनुभवण्यास सुख
मानवी जीवनातले!
नाही कोसणार भाग्या
एक क्षण म्हणशील
फेकलेल्या बाणांचेही
 कसे येथे हार झाले !
   ..... प्रल्हाद दुधाळ( पीके)

बुधवार, १२ जुलै, २०१७

नियती

नियती...
घडणार जे घडायचे
उगाच का ते रडायचे?
बांधले स्वप्नांचे इमले
पडणारे ते पडायचे!
विवेकबुध्दी गहाण ती
भाग्यास का ओरडायचे?
कर्माचे फळ ज्याचे त्याला
वादात का अडकायचे?
कशास कुणा नडायचे?
घडणार जे घडायचे !
 .... प्रल्हाद दुधाळ(पीके)

शुक्रवार, ३० जून, २०१७

कर्मफळे ..

कर्मफळे ..
पाण्यात आपण किती कळे ज्याचे त्याला 
फळ आपल्या कर्माचे मिळे ज्याचे त्याला! 
दवंडी साळसूद पिटतो जो तो इथे 
बुडाखाली जे जळे आकळे ज्याचे त्याला!
मुखवट्याआड चेहरे नराधमांचे
वास्तव अंतरातले छळे ज्याचे त्याला!
चाल प्रल्हादा ठरवलेल्या मार्गाने
पेरले जे त्याची कर्मफळे ज्याचे त्याला!
.... प्रल्हाद दुधाळ.

सोमवार, २६ जून, २०१७

मजसवे ...

मजसवे ...
धुंद धुंद ही हवा मंद मंद गारवा!
आज सख्या वाटते मजसवे तू हवा!!

सांजवेळ अशी तुझ्याविना उदास ती!
बरसते डोळ्यातून आसवधार ही !!
कातरवेळी या अशा नव्याने रे भेटावा !
आज सख्या वाटते मजसवे तू हवा!!

दुरदेशी गेलास नी उदास मी इथे!
शोधते खुणा त्या आठवांच्या कुठे कुठे!!
घुमतो सदा इथे प्रितीचा हा पारवा !
आज सख्या वाटते मजसवे तू हवा !!

क्षण विरहाचे एक दिन विरतील !
भेट होता एकदा भेद ते मिटतील!!
 तमातही दिसतो आशेचा हा काजवा!
आज सख्या वाटते मजसवे तू हवा !!

धुंद धुंद ही हवा मंद मंद गारवा!
आज सख्या वाटते मजसवे तू हवा!!
     ...... प्रल्हाद दुधाळ.

सोमवार, १९ जून, २०१७

मागणे....

मागणे...
उत्तरे मिळाली
 कालच्या प्रश्नांची ,
आज प्रश्न उभे
वेगळेच होते!
सोडविले गुंते
किती मी आयुष्या.
रोजची आव्हाने
नवे पेच होते!
मायेची भुरळ
जयांनी घातली,
घात करणारे
 पुन्हा तेच होते!
झालो ना शहाणा
 ठोकरा खाऊन,
मिळाले ते पुन्हा
 फटकेच होते!
आता देवा नाही
 मागणार काही,
घडणे पडणे
 कर्मानेच होते!
अनुभवानेच
शिकवावा धडा
जीवना मागणे
सदा हेच होते!
    ... प्रल्हाद दुधाळ.

बुधवार, ३१ मे, २०१७

सुख

सुख...
माणसाशी माझ्यातल्या
कित्येकदा मी भांडतो...
माणूसकी कशी फोल
कैफियत ही मांडतो...
यत्न किती केले त्यांनी
खोटेपण रूजवाया ...
विवेकाने दिला दगा
कष्ट त्यांचे गेले वाया...
महात्म्याच्या मर्कटांनी
केले योग्य ते संस्कार...
केले नाही ते वावगे
आला अंगी सदाचार...
जर आहे मती ठाम
मनी ये ना कुविचार...
पारदर्शी वागण्याने
सुख जीवा मिळे फार...
     .... प्रल्हाद दुधाळ .

मंगळवार, ३० मे, २०१७

जाणीव

जाणीव.

जीवनात खोटे
वागणे बोलणे
नरकाचे जीणे
याच जन्मी.
आत नी बाहेर
निर्मळ स्वभाव
ब्रम्हांडात नाव
होते त्याचे.
जरी जग सारे
वाटे बिघडले
ज्याचा त्याला सले
गुन्हा मनी.
ध्यानात हे ठेवा
पहातो तो आहे
नोंद होते आहे
कुकर्मांची.
आयुष्य मोलाचे
आनंदाने जगू
विवेकाला जागू
सदैवच.
.... प्रल्हाद दुधाळ.