शनिवार, १६ सप्टेंबर, २०१७

"स्वप्नांमध्ये रचिल्या ओळी"

"स्वप्नांमध्ये रचिल्या ओळी"

स्वप्नामध्ये रचिल्या ओळी
गीत नवे आकारा आले
स्वप्नात गुणगुणलेले
जीवनगीत त्याचे झाले

स्वप्नामधले स्वप्नच ते
यत्न तोकडे साकाराया
अट्टाहास तो गेला वाया
साथ मिळेना ते गाया

स्वप्नामध्ये रचिल्या ओळी
ओळींचे आता अश्रू झाले
जागे होता विरून गेले
नयनातून ओघळले  

..... प्रल्हाद दुधाळ.

रविवार, ३ सप्टेंबर, २०१७

समजून घे ...

समजून घे ...
लिखाण माझे रुचेना
विचार सच्चे पचेना..!
खोडून काढण्यासाठी
मुद्दाही ठाम सुचेना..!

गर्वात फुगते छाती
सुख दुजे पाहवेना..!
बेगडी विश्वाचे श्वास
प्राणवायूही पुरेना..!

माणूस असा रे कसा
बुध्दी विवेकी चालेना..!
भ्रमाने नैराश्य येई
रंग जीवनी भरेना..!

समजून घे खरे तू
खोट्यास जग फसेना..!
सत्य उघडेच आहे
जरी तुला ते कळेना..!
     ..... प्रल्हाद दुधाळ.

शनिवार, २६ ऑगस्ट, २०१७

गणनायका....

गणनायका....

वक्रतुंड तू गणनायक तू
शुभारंभाची तू देवता
असशी तूच बुद्धिदाता
विवेकही आम्हा दे आता !
माणसात माणूस नुरला
ऐहिकापायी स्वार्थाने ग्रासला
सावर तूच तू रे आता
विवेकही आम्हा दे आता !
भक्तीचे अवडंबर झाले
उत्सवात अनिष्ट माजले  
दाव मार्ग तू रे भक्ता
विवेकही आम्हा दे आता !
तवकृपेने लाभावी शांती  
सकल इच्छांची व्हावी पूर्ती
कळू दे इष्ट अनिष्टता
विवेकही आम्हा दे आता !

    .... प्रल्हाद दुधाळ.

रविवार, ३० जुलै, २०१७

श्रावण...

श्रावण.
हिरवाईने सजली धरती,
 गाणी गाती झरे बागडती!
 रिमझिम झरती या धारा,
फुलला रानी मोर पिसारा!
पांघरल्या त्याने ओल्या शाली,
सलज्ज लाली निसर्ग गाली!
आला आला श्रावण आला,
 उत्सव धरतीचा रंगला!
       .... प्रल्हाद दुधाळ.

मंगळवार, १८ जुलै, २०१७

अंतरातले ...

अंतरातले ...
अंतरात खोलवर
काही लपले लपले
कसे करावे उघडे
जीवापाड जे जपले!
कधी कोंडतो हा श्वास
सांभाळू मी कसे किती
झाले कठीण सहणे
हृदयास जे बोचले!
कसे फिरले हे वासे
फिरता हे माझे घर
कुठे कसे व्हावे व्यक्त
बोलू कोठे मनातले!
घडवते जे नियती
असेल का भल्यासाठी
अनुभवण्यास सुख
मानवी जीवनातले!
नाही कोसणार भाग्या
एक क्षण म्हणशील
फेकलेल्या बाणांचेही
 कसे येथे हार झाले !
   ..... प्रल्हाद दुधाळ( पीके)

बुधवार, १२ जुलै, २०१७

नियती

नियती...
घडणार जे घडायचे
उगाच का ते रडायचे?
बांधले स्वप्नांचे इमले
पडणारे ते पडायचे!
विवेकबुध्दी गहाण ती
भाग्यास का ओरडायचे?
कर्माचे फळ ज्याचे त्याला
वादात का अडकायचे?
कशास कुणा नडायचे?
घडणार जे घडायचे !
 .... प्रल्हाद दुधाळ(पीके)

शुक्रवार, ३० जून, २०१७

कर्मफळे ..

कर्मफळे ..
पाण्यात आपण किती कळे ज्याचे त्याला 
फळ आपल्या कर्माचे मिळे ज्याचे त्याला! 
दवंडी साळसूद पिटतो जो तो इथे 
बुडाखाली जे जळे आकळे ज्याचे त्याला!
मुखवट्याआड चेहरे नराधमांचे
वास्तव अंतरातले छळे ज्याचे त्याला!
चाल प्रल्हादा ठरवलेल्या मार्गाने
पेरले जे त्याची कर्मफळे ज्याचे त्याला!
.... प्रल्हाद दुधाळ.