गुरुवार, ४ नोव्हेंबर, २०१०

दिवाळी २.

दिवाळी २.
नाते प्रकाशासी नव्या सांगते दिवाळी!
अंधाराला लांब दुर टांगते दिवाळी!
कष्ट्ना-या जीवाला थोडा देते दिलासा,
बळीराजाला सुख ते दावते दिवाळी!
जीवनाला भेटतसी नव नव्या दिशा,
भटकल्या मनाला स्थिरावते दिवाळी!
गांजल्या दारात सदा दारिद्र्याचा सडा,
भुकेल्या तोंडी गोड भरवते दिवाळी!
अशी उत्साहाने साजरी होते दिवाळी,
स्नेह नाती नव्याने रुजवते दिवाळी!
प्रल्हाद दुधाळ.
५.११.२०१०.

बुधवार, ३ नोव्हेंबर, २०१०

दिवाळी!

दिवाळी!
वसू बारस धनतेरस,नरकचथुर्दशी,
लक्ष्मी पुजनाची धूम,उडते घाई!
आज येथे जल्लोश, वाजती फटाके,
रंगारंग रांगोळी दारी,केली रोशनाई!
भरजरी वस्रांनी नव्या,सजले सारे,
पाडव्याची पहाट,वाजे सुरेल शहनाई!
केले सुवासिक अभ्यंग,पसरला सुगंध,
ताटी पंचपक्वानांची मधुर मेजवानी!
भाऊबिजेला ती बंधुची, घडे स्नेहभेट,
लाभते बंधुप्रेमाची आगळी ओवाळणी!
परंपरा जरी ती जुनी, गाजते दिवाळी,
साजरे करूया सण,नव्या नव्या अर्थांनी!
प्रल्हाद दुधाळ.
९४२३०१२०२०