रविवार, २२ एप्रिल, २०१२

आवडेल?


आवडेल?
एक फुलझाड
आपल्या मातीत
बहरलेलं!
मी घेतलंय
अलगद काढून
माझ्या बागेत
फुलवायला!
जमेल ना?
नव्या मातीत,
नव्या हवेत
नव्या पाण्यात
रुजवायला?
आवडेल ना
या झाडाला
माझी आवडती बाग
सजवायला?
       प्रल्हाद दुधाळ.