मंगळवार, २३ ऑक्टोबर, २०१२

आयुष्य.

आयुष्य.
आयुष्य माणसाच,
खरं तर ’पाणी’संथ वाहणारं!
उथळ असेल मार्ग,
खळखळ आवाजात वाजणारं!
असेल जर नागमोडी वाट,
दुडूदुडू करत धावणारं!
तुटला अचानक प्रवाह,
धबधबा होऊन कोसळणारं!
आलाच कुठे अडसर,
शक्यतो मार्ग वेगळा शोधणारं!
मिसळेल ज्यामधे त्याचा,
रंग तसा धारण करणारं!
अडवल तर अडणारं.
संधी मिळाली तर भिडणारं!
आयुष्य माणसाच,
खरं तर ’पाणी’ संथ वाहणारं!
                     प्रल्हाद दुधाळ.
                     ९४२३०१२०२०.