शुक्रवार, ३० सप्टेंबर, २०११

प्रारब्ध .

प्रारब्ध .
अरेरे! जरासा थांबला असतास तर.....
अजुन थोडा प्राणपणाने लढला असतास तर....
निसर्गाने क्षण दोन क्षण कृपा केली असती तर....
वार्‍याने आपला वेग थोडा मन्द ठेवला असता तर....
....तर ...तर आज तू ...
असा अवेळी कोमेजला नसतास.
एखाद्या राजेशाही महालात ,
सजवली असती सुन्दर फुलदाणी!
एखाद्या सुन्दर युवतीचा ,
खुलवला असता केशसंभार!
एखाद्या रसिक प्रेमिकाने तुला,
अर्पिले असते प्रेयसीला,
झाला असतास उत्कट प्रेमाच प्रतीक!
एखाद्या भाविकाने भक्तीभावाने,
वाहिले असते भगवंताचे चरणी,
झाल असत आयुष्याच सोन!
पण...
पण या जर तर च्या गोष्टी!
असाच सुकलास,
प्रारब्ध् तुझे, दुसरे काय?
प्रल्हाद दुधाळ.
काही असे काही तसे!