गुरुवार, ३ नोव्हेंबर, २०१६

जन्म.

जन्म.
हरेक जीव वेगळा इथला
एकासारखा दुजा मुळी नाही!
तुलना कुणाशी ना कामाची
तुझ्यासारखा दुसरा नाही!
परिपूर्णतेचा हव्यास तो
जीवन करी बहू दु:खाचे!
दोषांसह स्वीकार स्वत:चा
मर्म असे तव आनंदाचे!
भुतकाळाची ओझी फेकून
वास्तवाचे स्वागत सामोरे!
भविष्य काळावर सोडून
क्षण कर प्रसन्न साजरे!
घ्यावी भरारी नकोच चिंता
मुक्त जगावे आनंदासाठी!
जन्म मानवी अमुल्य आहे
समरसतेने जगण्यासाठी!
..... प्रल्हाद दुधाळ.