रविवार, २४ नोव्हेंबर, २०१९

आरसा

आरसा...
चेहरा असे आरसा
आतल्या विचारांचा..!
आठ्या त्या कपाळाच्या
उद्रेक विकारांचा..!
स्मित चेहऱ्यावरचे
वैभव जीवनाचे..!
कपट ते मनातले
मूळ हे विकारांचे..!
मुखवटे खोटे ते
क्षणासाठी सुखाचे..!
समजून हे घ्या रे
कारण खरे दु:खाचे..!
रहस्य असे खास
आनंदाचे कारण..!
जसे आहे तसेच
पारदर्शी जीवन..!
   .... प्रल्हाद दुधाळ.