शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०२०

शाल हिरवी...

शाल हिरवी...

 कशी कुणी अंथरलेली 

शाल हिरवी भूवरची

रंग प्रसन्न कुणी रेखिले

इंद्रधनुष्य या नभावरी

सुगंध दरवळे रानोमाळी

करते कोण फवारणी

सृष्टीचे हे रूप गोजिरे

कोठून येई उल्हास मनी

©प्रल्हाद दुधाळ 

बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२०

प्रीत

 

प्रीत...

वेडे स्वप्न असे जगावेगळे

राहो तुझामाझ्यात दुरावा

इतिहासात नको नोंद ती

तुटलेल्या नात्याचा पुरावा

राहूनही आपापल्या जागी

मनामनांतील प्रीत फुलावी

आगळ्या वेगळ्या प्रेमाची या

अजरामर दंतकथा उरावी

©प्रल्हाद दुधाळ