मंगळवार, १३ ऑक्टोबर, २०२०

चूल

चूल

शब्दा शब्दात उमटे

स्नेह ममतेचे फुल

इथे घामाने पेटते

माझ्या संसाराची चूल

संवादाचे त्यास वासे

विश्वासाचे ते राऊळ

भाजे कष्टाची भाकरी

माझ्या संसाराची चूल

सावलीनेही लागते

जिवलगाची चाहूल

ना कधी उपाशी ठेवी

माझ्या संसाराची चूल

©प्रल्हाद दुधाळ