बुधवार, २१ फेब्रुवारी, २०१८

निवांत

 निवांत.

चुकलो कधी मी धड्पड्लो कधी!

रस्त्यावर या कितिदा पड्लो कधी!

हार माझीच मजला माहीत होती,

लुटूपुटूची लढाई लढलो कधी!

वाट जरी ती होती विनाशकारक!

हट्टाने मार्गाने त्याच घुसलो कधी!

मामला होता खरा तर तो खुशीचा,

नशिबाच्या नावानेही रडलो कधी!

भेट तुझी माझी तशी झालीच कुठे?

दिवास्वप्नांत वेड्या त्या गढ्लो कधी!

आभाळाचे छ्त हा दगड उशाला,

निवांत असा इथे पहुडलो कधी!

.........प्रल्हाद दुधाळ.