शनिवार, २८ जुलै, २०१२

समतोल!


समतोल!
आयुष्य तुझे घडवणं,
अथवा बिघडवणं,
बहुतांशी आहे तुझ्याच-
हाती!
संकटांची बनवता येते
संधी!
संधीच करता येतं
सोनं!
सोन्याचं जाणायला हवं
मोल!
नात्यांचा आणि
व्यवहाराचा साधायला हवा
समतोल!
जीवन आहे....
अनमोल!
..प्रल्हाद दुधाळ.