शनिवार, १२ फेब्रुवारी, २०११

सवाल!

सवाल!
माझा तयांना एकच हा सवाल होता!
झालात एवढे कसे मालामाल होता?
काय झाले घेतल्या त्या आणा-भाकांचे?
मी कुठे मागितला ताजमहाल होता?
जीवन व्हावे गाणे फक्त होती मनिषा,
बेसुर झाले जीणे, सूर ना ताल होता!
माणसांनी तेथल्या पाहिली काही स्वप्ने,
विश्वासून जीव केला तो बहाल होता!
धर्म जाती च्या नावाने डोकी जी फोड्ली,
रंग रक्ताचा तो हिरवा का लाल होता?
प्रल्हाद दुधाळ.