गुरुवार, ११ जानेवारी, २०१८

आवर....

आवर....
नतमस्तक एकदा बघ होवून
सारा जाईल दुराभिमान गळून

झुकवून बघ एकदा ताठ नजर  
पाषाणालाही मग फुटेल पाझर 

दातांना बघ विसावा देउन
तब्बेत कशी मग जाते सुखावून

सदैव हात असूदे कामात   
समृद्धी आपसुक लोळेल पायात

जिभेवर असावा प्रखर अंकुश
सदैव रहाशील मस्तीत अन खुश

इच्छांना थोडासा घाल आवर  
आनंद तो मग लाभेल आयुष्यभर
          ..... प्रल्हाद दुधाळ    

बुधवार, १० जानेवारी, २०१८

वार्धक्य...

वार्धक्य...
वयाचे दुखणे,बडबड वाढे,
कडूजार काढे,पिणे आले!

व्हावे स्थितप्रज्ञ,खुपसणे नाक,
सवय ही टाक,आता तू रे!

बोल मोजकेच,कशास पाल्हाळ,
गोष्टीचा वेल्हाळ,होवू नको!

अनुभव तुझे,तुझ्याशी रहावे,
विचारले द्यावे,सल्ला मंत्र!

अति तो उत्साह,करतो रे घात
नको तेथे मत,तुझे नको!

तब्बेत जपावी,पचेल ते खावे,
मर्यादेत –हावे,पाळ पथ्य!

वार्धक्य आनंदी, जर वाटे व्हावे,
विचारी वागावे,ध्यानी ठेव!

उमेदीच्या काळी, केलेस तू कष्ट,
आता ऐक स्पष्ट, सांगती ते!

प्रियजनांसाठी, नको अडचण,
घट्ट कर मन, स्वत:साठी!

अंगीकार आता, जप तप ध्यान,
अध्यात्मात मन, रमावे ते!

आयुष्याची नौका,पैलतीरा जावी,
शांततेत गावी,भैरवी ती!
      .... प्रल्हाद दुधाळ    


सोमवार, ८ जानेवारी, २०१८

शिल्पकार...

शिल्पकार...

विचार एकदा रे तुला स्वत:ला,
काय कारण खर तुझ्या दु:खाला?

भूतकाळाचा झालास का गुलाम?
स्वप्नांना तुझ्या घालतोस लगाम!

आले कधी एखाददुसरे विघ्न,
समजायचं का भंगले ते स्वप्न?

माघार घेतो विचारात गुंतून,
समजावणार स्वत:ला निक्षून?

हार-जीत तुझी,जबाबदार तू,
आहेस जीवनाचा शिल्पकार तू!
     ..... प्रल्हाद दुधाळ.