गुरुवार, ४ डिसेंबर, २०१४

कोडे.

कोडे.
स्वप्न रेखले कसे भंगले  
आयुष्य असे का कोडे झालेIIधृII
वैभवात घेतो मी लोळण
सामोरी सुखे हात जोडून
नव्हती चिंता भीती कसली
अघटीत हे समोर आले I१I
माय पित्यांचा स्नेह आगळा
सावरले ते कितीक वेळा
विश्व आमचे होते सुंदर
ग्रहण त्यास कसे लागलेI२I
होते अंश ते परमेशाचे
नाते जसे ते युगायुगांचे
गाठ तशी अर्ध्यात सुटली
मनीचे गुपित तेथे लपलेI३I
रक्ताचे जरी नव्हते नाते
निभावले जसे जन्मदाते
प्रश्न परंतू छळतो आहे
कठोर जन्मदाते का झालेI४I  
     ..... प्रल्हाद दुधाळ.
         ९४२३०१२०२०