सोमवार, ३ नोव्हेंबर, २०१४

वेडे वय!

वेडे वय!
गुपित मनीचे तळातले
तू कुणालाही ते सांगू नको!
खुलली कळी चेहऱ्यावरती
बहाणे लटके सागू नको!
जेंव्हा नजरानजर ती झाली
फुलली गालावरती लाली,
रंगाची त्या बातच न्यारी
कारणे तयाची सांगू नको!
गोंधळली नजर बावरी
अचानक दाटली उदासी
घेतल्या तालात गिरकीचे
झुटे विवरण सांगू नको!
कसला गुन्हा शिक्षा कसली
कहाणी ही हृदया हृदयाची
मना मनाच्या गुजगोष्टी त्या
मुळीच कुणाला सांगू नको!
वय हे वेडे असेच असते
मृगजळामागे उगा धावते
स्वप्नांची त्या परिणीती जी
ठेव मनात कुणा सांगू नको!
      ..........प्रल्हाद दुधाळ.