रविवार, २६ नोव्हेंबर, २०१७

फुले म्हणाली...

फुले म्हणाली...

फुले म्हणाली एकमेका,
चला होउया आपण कलिका.
अपूर्णतेत सुंदरता वसते,
फुलल्यावर ती कोठे उरते?
पुर्णत्वाला ती असुया बोचते,
सौंदर्याला मग नजर लागते.
द्यावा कशास दोष कुणा का?
चला होउया आपण कलिका.
मोठेपणाची दु:खेही मोठी,
कष्ट किती हे जगण्यासाठी?
जीवन का हे अवघड इतके?
कशास उगाच प्रगल्भता येते?
बघा खेळती बागडती बालीका,
चला होउया आपण कलिका.
     ..... प्रल्हाद दुधाळ.