रविवार, १९ एप्रिल, २०२०

व्यथा...

व्यथा...
लिहीत गेलास
जगण्याची कथा
चितारली सुरेख
अंतर्मनातली व्यथा
वाजल्या टाळ्या
 मिळाली वाहवा
लोक म्हणाले
अस्सल कविता
त्या शब्दांनी
अन रेघोट्यांनी
आला ना ढेकर
तरंगली न गाथा
... प्रल्हाद दुधाळ