बुधवार, २८ डिसेंबर, २०११

भज थोडा.


     भज थोडा.
कशास लावतो कुणा लळा?
लागतील अंतरास कळा
ठरणार जगात बावळा
येणार कुणा न कळवळा!
ही काही क्षणांची बात
नाहीच युगांची ही साथ
मिळणार एक दिवस लाथ
अमरत्वाच्या नको कैफात!
कमावले जे धाव धावून
कधी कुणास ठकवून
पहा तू मागे जरा वळून
नाही उपयोगी जाता जळून!
तुजपाशी आहे वेळ थोडी
पसरू दे भवती गोडी
सोड अहंकार बंगला माडी
निर्मिकाचे हाती तुझी नाडी!
सारे येथेच रहाणार
तुजसवे काय ते नेणार?
भले जगासाठी करणार
तयानेच नाव उरणार!
एकेक महत्वाचा क्षण
मारू नको उगा मन
हरपून ते देहभान
भज थोडा भगवान!
      प्रल्हाद दुधाळ.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा