सोमवार, ९ ऑगस्ट, २०१०

नशा.

नशा.
आजच्या घाईगर्दीत उद्याचा भरवसा आहे!
प्रत्येकाच्या मनात लपलेला एक ससा आहे!
मी कशाला माझा हा मार्ग असा वाकडा करावा?
सरळमार्गी चालण्याचा घेतला तो वसा आहे!
जीवन त्यांचे इतके का हे बापुड्वाणे आहे?
जगणे येथे खरे तर सुंदरसा जलसा आहे!
हपापल्या माणसांची अशी ही झुंबड उडाली येथे,
जगण्यास पुरेसा जरी मुठ्भर पसा आहे!
हरघडीला आव्हानांनी जगण्यास अर्थ आला,
क्षण प्रत्येक नव्याने जगण्यात ती नशा आहे!
प्रल्हाद दुधाळ.

1 टिप्पणी: