गुरुवार, १२ ऑगस्ट, २०१०

कधीतरी वेड्यागत!

कधीतरी वेड्यागत!
रात्रभर चांदणे मोजत जागायला हवं!
कधी पुन्हा अस वेड्यागत वागायला हवं!
लपाछपी विटी दांडू रंगला गोट्यांचा डाव,
खो खो लंगडीत बालपण शोधायला हवं!
एकदा तरी ती फेकावी पोक्तपणाची झूल,
चिंब पावसात मनसोक्त भिजायला हवं!
घडता काही मनासारख फोडावी किंकाळी,
सोडून लाज गडगडाटी हसायला हवं!
नको सदा पाप पुण्य जन्म मरणाची भिती,
आता तरी मस्त गात गाणे जगायला हवं!
प्रल्हाद दुधाळ.

२ टिप्पण्या: