बुधवार, २३ मार्च, २०१६

तुला भेटण्याआधी!

तुला भेटण्याआधी!

माणूस कामसू होतो
कसा जंजाळी फसलो
नव्हतो असा स्वच्छंदी
तुला भेटण्याच्या आधी!

नसतो आता मी माझा
मनी सदा हुरहुर
नव्हते असे काहूर
तुला भेटण्याच्या आधी!

नुरले कसले भान
प्रीतीचा लागला बाण
सावध शिकारी होतो
तुला भेटण्याच्या आधी!

प्रेमात आंधळा झालो
विरहाने तळमळलो
मी भलता मानी होतो
तुला भेटण्याच्या आधी!

संगे जीवन फुलते
तुजसवे मन गाते
इतका वेडा नव्हतो
तुला भेटण्याच्या आधी!

.......प्रल्हाद दुधाळ.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा