शुक्रवार, १८ जून, २०१०

करार.

करार.
होकारात लपविले नकार होते.
खरेच लोक तेथले हुशार होते.

पोशाख गबाळा रहाणी अती साधी,
उच्च प्रतीचे परंतू विचार होते.

कुणावाचुन का न अडते कुणाचे,
घेण्यास आव्हान नवे तयार होते.

लागला येथे विसंवादी कसा सूर,
लोक एकमेकाशी बोलणार होते.

होता बो्लाचा भात बोलाचीच कढी,
केले लुटारूंशी छुपे करार होते.

प्रल्हाद दुधाळ.

1 टिप्पणी: